List of active policies

Name Type User consent
GDPR Privacy policy All users

Summary

POZ Academy GDPR Policy 

Full policy

Denna policy beskriver vilken information vi behandlar för att stödja POZ Academys lärplattform. 

Vilka typer av information och uppgifter samlar vi in? 

För att kunna erbjuda en lärplattform måste vi behandla information om dig. Vilka informationstyper vi samlar in beror på hur du använder våra produkter. Du kan ta reda på hur du får åtkomst till och tar bort information vi samlar in genom att gå till www.pozacademy.se 

Saker som du och andra gör och tillhandahåller. 

Information och innehåll som du tillhandahåller. Vi samlar in innehåll, kommunikation och annan information som du lämnar när du använder våra produkter, bland annat när du registrerar ditt konto, öppnar och deltar i kursinnehåll och vilka tester du har klarat.  Detta kan omfatta information om innehållet i kurserna du deltar i. Det kan också inkludera det du ser genom de funktioner som vi tillhandahåller, exempelvis vilka kurser du deltar i och vilka som är avklarade.   

Din användning.  

Vi samlar in information om hur du använder våra produkter, som vilken typ av innehåll/kurser du tittar på eller interagerar medfunktioner du använder, åtgärder du utför; personer eller konton som du interagerar med; samt tid, frekvens och varaktighet för dina aktiviteter. Exempelvis loggar vi när du använder och senast var inloggad i våra produkter, samt vilka inlägg och annat innehåll du ser på i våra produkter. Vi samlar även in nätverk och anslutnings information som namn, språk, tidszon, IP-adress och data från cookies som lagras när du använder våra produkter. 

Hur använder vi den här informationen? 

Vi använder den information endast för att fullfölja våra åtagande mot våra kunder, och tillgodose information som efterfrågas om vilka kurser och utbildningar som är fullföljda och när.     

Vi använder den information vi har om dig endast för att verifiera konton och aktiviteter 

Hur delas den här informationen? 

Din information delas endast med POZ Academys uppdragsgivare/kunder.  

Om äganderätten till eller kontrollen över alla eller delar av våra produkter eller resurser ändras kan vi komma att överföra informationen om dig till den nya ägaren. 

Dela med externa partner 

Vi delar inte ut information till externa partners. Vi säljer inte, och kommer aldrig att sälja, några av dina uppgifter till någon.  

Hur kan du utöva dina rättigheter enligt GDPR? 

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt att få åtkomst till, korrigera, exportera och radera dina data. Ta reda på mer om dessa rättigheter och ta reda på hur du kan utöva dina rättigheter på www.pozacademy.se  

Datalagring samt Inaktivering och borttagning av konto 

Vi lagrar uppgifter tills de inte längre är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster eller tills ditt konto tas bort.  

När du tar bort ditt konto tar vi bort information om dina kurser och vilka kurser du genomfört, och du kommer inte att kunna återställa den informationen senare. Om du inte vill ta bort ditt konto men tillfälligt vill sluta använda produkterna kan du inaktivera kontot istället. Om du vill ta bort eller inaktivera ditt konto kan du när som helst skicka ett mejl till info@pozacademy.se och begära att kontot tas bort eller inaktiveras. 

Ändringar i policyn publiceras på www.pozacademy.se och i POZ Academys lärplattform.  

Om ni har ytterligare frågor kontakta POZ Academy via mejl på info@pozacademy.se  

För din information, Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är: 

POZ Academy AB  

Garvaren, plan 2  

341 60 Ljungby  

Sverige 

info@pozacademy.se 

pozacademy.se/privacy